Vitajte na stránke www.terapiaumenim.sk.

Stotožňujeme sa s myšlienkou jedinečného a originálneho „zloženia“ človeka z bio-psycho-socio-spirituálnych prvkov. Súčasný svet považujeme za svet rýchlosti. Prostredie, v ktorom človek vyrastá, žije, pôsobí, sa neustále mení.

Na jednej strane sme ako ľudia nútení podriaďovať sa čím ďalej tým komplikovanejším pravidlám a systémom, na druhej strane sme tým istým systémom podnecovaní k originalite, tvorivej jedinečnosti a neopakovateľnosti. Človek potrebuje veľa energie a sily, aby dokázal v aktuálnej dobe žiť.

Arteterapiu vnímame ako odbor využívajúci výtvarný prejav ako hlavný prostriedok poznávania a ovplyvňovania ľudskej psychiky v prospech redukcie psychických či psychosomatických problémov či konfliktov v medziľudských vzťahoch.

Poznanie a podporu v ťažkostiach považujeme za jednu zo zásadných charakteristík takejto formy pomoci a stali sa aj základnými cieľmi našej práce.

Pracujeme skupinovo i s jednotlivcami s dôrazom kladeným na zdieľanie, prinášanie porozumenia a inšpirácie. Viac o našej ponuke nájdete tu.