Kontakt

info@terapiaumenim.sk

Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. 0907 361 011

vyštudovaná sociálna pracovníčka, absolventka akreditovaného dvojročného arteterapeutického výcviku a viacerých vzdelávacích aktivít zameraných na komunikáciu a prácu s jednotlivcom či so skupinou. V súčasnosti je štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia, venuje sa aktívne poradenstvu v oblasti látkových a nelátkových závislostí.

Mgr. Katarína Chovancová, PhD. 0905 131 453 

pôsobí v oblasti prevencie rizikového správania ako lektorka skupinových stretnutí pre deti a mladých dospelých a zároveň ako sociálna pracovníčka s užívateľmi drog. Svoje nadobudnuté vedomosti z arteterapeutického výcviku, ale aj iných vzdelávacích aktivít a worshopov  uplatňuje každodennej v praxi. Zaujíma sa o prácu s motiváciou.