Arteterapia pomáhajúcich pracovníkov 11/2013

Trojfázová arteterapia zameraná na posilnenie vnútorných silných zdrojov osobnosti človeka.